Szlaki rowerowe

Doliną Rzeki Regi
niebieski szlak rowerowy

Łobez (0 km) – Przyborze (10 km) – jezioro Karwowo (12,7 km) – Karwowo (14,5 km) – Smorawina (17,6 km) – rzeka Mielnica (21,4 km) – jezioro Chełm (24,0 km) – Łobez (29,1 km)

Szlak wytyczono z myślą o prezentacji ciekawego tworu natury, jakim jest dolina rzeczna. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Ziemi Łobeskiej. Rzeka tworzy głęboką dolinę o wysokich stromych zboczach, często porośniętą starymi lasami. Różnica poziomów nierzadko przekracza 50 m. Dno doliny zajmują jeziora, liczne oczka wodne i starorzecza. Na trasie warto zwrócić uwagę na głaz narzutowy i wzgórze lotniarzy w Przyborzu. W roku 2006 wytyczono łącznik o długości 3,3 km szlaku ze szlakami rowerowymi Nadleśnictwa i Gminy Resko. Oznaczony kolorem niebieskim odcinek zaczyna się w okolicach jeziora Karwowo, gdzie ustawiona jest tablica z opisami szlaków na terenie gminy Resko, a kończy się na polanie w pobliżu granic Gmin i Nadleśnictw: Łobez i Resko, tu z kolei umieszczona jest tablica z mapą Łobeskich szlaków rowerowych i ich opisami w języku polskim i angielskim .

Pomniki i Rezerwaty Przyrody
zielony szlak rowerowy

Unimie, pomnik przyrody – dąb Bartek Łobez (0 km) – Unimie (4,4 km) – Zachełmie (7,5 km) – Meszne (9,5 km) – Strzmiele (10,7 km) – jezioro Piaski (19,4 km) – Karnice (22,6 km) – Karwowo (25,5 km) – jezioro Chełm (35,8 km) – Łobez (41 km)

Szlak prezentuje osobliwości przyrody ożywionej Ziemi Łobeskiej. Na trasie warto zwrócić uwagę na rezerwat przyrody, 6 drzew pomników przyrody i grodzisko słowiańskie. Rezerwat przyrody Mszar nad jez. Piaski powstał dla ochrony torfowiska, tworzącego się w wyniku zarastania zatoki, odciętej przez szuwary i zarośla wierzbowe. Szczególnie interesujące są również kościół i zamek we wsi Strzmiele. Osada stanowiła „wilcze gniazdo” Borków. W 1348 r. otrzymała prawa miejskie. Zamek rodu Borków zbudowany został w XVI w., następnie przebudowany i odnowiony. Prezentuje styl baroku pomorskiego. Obok stoi kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja. Zbudowany w stylu baroku w 1722 r. odbudowany od podstaw w 1995 r. z ciekawą ośmioboczną wieżą. W sąsiedztwie zamku prezentuje się drzewo pomnikowe dąb „Maćko”. Sędziwy okaz o obwodzie 605 cm liczy ponad 500 lat.

Zabytkowe Kościoły Wiejskie
  żółty szlak rowerowy

Zajezierze, kościół parafialny pw. Najświętrzego Serca Pana Jezusa z XIX wiekuŁobez (0 km) – Bonin (7,7 km) – Cianowo (14,7 km) – Zajezierze (17,5 km) – Zagórzyce (20,7 km) – Wysiedle (25,7 km) – Suliszewice (28,1 km) – Łobez (34,2 km)

Szlak prezentuje zabytki sakralne parafii Łobez i parafii Zajezierze. Na trasie mijamy cztery kościoły wiejskie. Szczególnie zwracamy uwagę na świątynię pw. Świętej Trójcy w Wysiedlu z ciekawą ornamentyką sakralną, stanowiący „perełkę” architektury manierystycznej. Za Boninem szlak przecina duży kompleks leśny.

Łobeskie Stadniny Koni
czerwony szlak rowerowy

Łobez (0 km) – Świętoborzec (2,5 km) – Bonin (7,2 km) – Łobez (13,8 km)

Szlak łączy ośrodki konne w Łobzie i Boninie. Jest to krótka, łatwa trasa wytyczona leśnymi duktami. Przecina teren Stada Ogierów w Łobzie oraz wieś Bonin, gdzie funkcjonują ośrodki konne.

Szlak Dziedzictwa Techniki i Architektury

czarny szlak rowerowy

Łobez (0,0 km) – Łobżany (3,1 km) – Prusinowo (6,9 km) – Poradz (9,2 km) – Klępnica (13,9 km) – Lipce (17,2 km) – Słonowice (21,5 km) – Pęczerzyno (26,6 km) – Tarnowo (28,4 km) – Rynowo (30,5 km) – Rożnowo Łob. (36,6 km) – Zagórzyce (38,0 km) – Wysiedle (43,0 km) – Łobez (48,4 km).

Szlak ma swój początek przy siedzibie Nadleśnictwa Łobez, nad Regą przy elektrowni wodnej, zwanej przez mieszkańców miasta wodospadem. Kończy się przy stacji kolejowej. Wytyczono go z myślą o zaprezentowaniu budynków, budowli i urządzeń będących lokalnym dziedzictwem architektury i techniki, pochodzących z XIX i XX w.

Na trasie warto zwrócić uwagę na pałac w Łobżanach, elektrownię wodną i wiadukty kolejowe w Prusinowie, wiatrak holenderski w Poradzu, pałac w Klępnicy, kopalnię kruszywa, gorzelnię, pałac i kościół z dzwonnicą w Słonowicach, kościół z dzwonnicą w Pęczerzynie, młyn, elektrownię wodną i bunkier w Tarnowie, ruinę pałacu i gorzelnię w Rynowie, pozostałości pałacu w Rożnowie Łob., gorzelnię i kościół w Zagórzycach, kościół w Wysiedlu oraz pozostałości po młynie, cegielnię i czynny do niedawna młyn – w Łobzie.

Szlak biegnie pięknymi lasami Nadleśnictwa Łobez i Nadleśnictwa Świdwin, wiedzie przy jeziorach Klępnicko, Słonowice i Pęczerzyno oraz przecina rzeki Regę, Starą Regę i Łożnicę. Niemal w całości przebiega drogami polnymi i duktami leśnymi, w niewielkim stopniu utwardzonymi (asfalt, bruk).

Trasa nie jest szczególnie trudna do pokonania. Miejscami tylko zdarzają się piaszczyste odcinki. Płaski w przeważającej części obszar Wysoczyzny Łobeskiej urozmaica dolina rzeki Regi; szczególnie na odcinku Łobżany – Poradz oraz Lipce – Słonowice.

Trasa Dla Rowerów Górskich

Trasa Rowerowa ( MTB) dla Rowerów Górskich – szlak rowerowy niebieski z napisem MTB – oznakowana jednostronnie .

Łobez (0,0 km )- Bonin (5,5 km)-Zbrojewo(17,2km)- Brzeźniak(20,3km)-Bonin Zakład Treningowy (28,7km)- Łobez 36,8 km.

Szlak rowerowy trudny, przeznaczony do uprawiania turystyki rowerowej, jak również do rozgrywania zawodów pod nazwą „Łobeski Maraton MTB”. Prowadzi drogami i przecinkami leśnymi Nadleśnictwa Łobez , prezentując wspaniałe walory przyrodnicze i geograficzne Ziemi Łobeskiej i Pojezierza Drawskiego na terenach gmin : Łobez , Węgorzyno i skrawka gminy Drawsko Pomorskie. Trasa rozpoczyna się na ulicy Podgórnej (skrzyżowanie z ul. Strumykową w Łobzie).

Serdecznie zapraszamy na łobeskie trasy rowerowe, żeby po przejechaniu móc ocenić i poznać piękno Ziemi Łobeskiej a także skalę trudności szlaku MTB.