Szlaki rowerowe

Doliną Rzeki Regi
niebieski szlak rowerowy

Łobez (0,0 km) – Dalno (8,0 km) – Przyborze (10,4 km) – Poradz (14,4 km) – Karwowo (23,3 km) – Smorawina (26,6 km) – Strzmiele (29,0 km) – jezioro Chełm (33,4 km) – Łobez (38,2 km).

Szlak wytyczono z myślą o prezentacji ciekawego tworu natury, jakim jest dolina rzeczna. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Ziemi Łobeskiej. Rzeka tworzy głęboką dolinę o wysokich stromych zboczach, często porośniętą starymi lasami. Różnica poziomów nierzadko przekracza 50 m. Dno doliny zajmują jeziora, liczne oczka wodne i starorzecza. Warto zwrócić uwagę na Wzgórze Lotniarzy w Przyborzu, które jest wspaniałym punktem widokowym. Szlak ma swój początek i koniec w Łobzie na Polanie Jahna. Polana nazywana też powszechnie przez mieszkańców „patelnią”, zlokalizowana jest za cmentarzem miejskim w dębowo-bukowym parku leśnym, u stóp zbocza, będącego fragmentem doliny Regi. W tym miejscu rozpoczyna się także Leśna Ścieżka Dydaktyczna (szlak pieszy).

Pomniki i Rezerwaty Przyrody
zielony szlak rowerowy

Unimie, pomnik przyrody – dąb Bartek Łobez (0 km) – Unimie (4,4 km) – Zachełmie (7,5 km) – Meszne (9,5 km) – Strzmiele (10,7 km) – jezioro Piaski (19,4 km) – Karnice (22,6 km) – Karwowo (25,5 km) – jezioro Chełm (35,8 km) – Łobez (41 km)

Szlak prezentuje osobliwości przyrody ożywionej Ziemi Łobeskiej. Na trasie warto zwrócić uwagę na rezerwat przyrody, 6 drzew pomników przyrody i grodzisko słowiańskie. Rezerwat przyrody Mszar nad jez. Piaski powstał dla ochrony torfowiska, tworzącego się w wyniku zarastania zatoki, odciętej przez szuwary i zarośla wierzbowe. Szczególnie interesujące są również kościół i zamek we wsi Strzmiele. Osada stanowiła „wilcze gniazdo” Borków. W 1348 r. otrzymała prawa miejskie. Zamek rodu Borków zbudowany został w XVI w., następnie przebudowany i odnowiony. Prezentuje styl baroku pomorskiego. Obok stoi kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja. Zbudowany w stylu baroku w 1722 r. odbudowany od podstaw w 1995 r. z ciekawą ośmioboczną wieżą. W sąsiedztwie zamku prezentuje się drzewo pomnikowe dąb „Maćko”. Sędziwy okaz o obwodzie 605 cm liczy ponad 500 lat.

Zabytkowe Kościoły Wiejskie
  żółty szlak rowerowy

Zajezierze, kościół parafialny pw. Najświętrzego Serca Pana Jezusa z XIX wiekuŁobez (0 km) – Bonin (7,7 km) – Cianowo (14,7 km) – Zajezierze (17,5 km) – Zagórzyce (20,7 km) – Wysiedle (25,7 km) – Suliszewice (28,1 km) – Łobez (34,2 km)

Szlak prezentuje zabytki sakralne parafii Łobez i parafii Zajezierze. Na trasie mijamy cztery kościoły wiejskie. Szczególnie zwracamy uwagę na świątynię pw. Świętej Trójcy w Wysiedlu z ciekawą ornamentyką sakralną, stanowiący „perełkę” architektury manierystycznej. Za Boninem szlak przecina duży kompleks leśny.

Łobeskie Stadniny Koni
czerwony szlak rowerowy

Łobez (0,0 km) – Świętoborzec (3,9 km) – Biały Młyn (8,1 km) – Bonin (12,3 km) – Łobez (18,2 km).

Szlak ma swój początek na Polanie Jahna, a kończy się przy stacji kolejowej w Łobzie. Łączy on ośrodki konne w Łobzie i Boninie. Trasa jest krótka, wytyczona leśnymi duktami, miejscami bywa trudna. Prowadzi przez teren Stada Ogierów w Łobzie-Świętoborcu oraz wieś Bonin, gdzie funkcjonują ośrodki konne. Warto też zwrócić uwagę na ruiny młyna nad Brzeźnicką Węgorzą, zwane Białym Młynem.

 

Szlak Dziedzictwa Techniki i Architektury

czarny szlak rowerowy

Łobez (0,0 km) – Łobżany (3,1 km) – Prusinowo (6,9 km) – Poradz (9,2 km) – Klępnica (13,9 km) – Lipce (17,2 km) – Słonowice (21,5 km) – Pęczerzyno (26,6 km) – Tarnowo (28,4 km) – Rynowo (30,5 km) – Rożnowo Łob. (36,6 km) – Zagórzyce (38,0 km) – Wysiedle (43,0 km) – Łobez (48,4 km).

Szlak ma swój początek przy siedzibie Nadleśnictwa Łobez, nad Regą przy elektrowni wodnej, zwanej przez mieszkańców miasta wodospadem. Kończy się przy stacji kolejowej. Wytyczono go z myślą o zaprezentowaniu budynków, budowli i urządzeń będących lokalnym dziedzictwem architektury i techniki, pochodzących z XIX i XX w.

Na trasie warto zwrócić uwagę na pałac w Łobżanach, elektrownię wodną i wiadukty kolejowe w Prusinowie, wiatrak holenderski w Poradzu, pałac w Klępnicy, kopalnię kruszywa, gorzelnię, pałac i kościół z dzwonnicą w Słonowicach, kościół z dzwonnicą w Pęczerzynie, młyn, elektrownię wodną i bunkier w Tarnowie, ruinę pałacu i gorzelnię w Rynowie, pozostałości pałacu w Rożnowie Łob., gorzelnię i kościół w Zagórzycach, kościół w Wysiedlu oraz pozostałości po młynie, cegielnię i czynny do niedawna młyn – w Łobzie.

Szlak biegnie pięknymi lasami Nadleśnictwa Łobez i Nadleśnictwa Świdwin, wiedzie przy jeziorach Klępnicko, Słonowice i Pęczerzyno oraz przecina rzeki Regę, Starą Regę i Łożnicę. Niemal w całości przebiega drogami polnymi i duktami leśnymi, w niewielkim stopniu utwardzonymi (asfalt, bruk).

Trasa nie jest szczególnie trudna do pokonania. Miejscami tylko zdarzają się piaszczyste odcinki. Płaski w przeważającej części obszar Wysoczyzny Łobeskiej urozmaica dolina rzeki Regi; szczególnie na odcinku Łobżany – Poradz oraz Lipce – Słonowice.

Trasa Dla Rowerów Górskich

Trasa Rowerowa ( MTB) dla Rowerów Górskich – szlak rowerowy niebieski z napisem MTB – oznakowana jednostronnie .

Łobez (0,0 km) – Bonin (5,5 km) – Zbrojewo (17,2 km) – Brzeźniak (20,3 km) – Bonin, Ośrodek Treningowy Koni (28,7 km) – Łobez (39,7 km).

Szlak jest trudny, szczególnie atrakcyjny dla miłośników kolarstwa górskiego. Na trasie pokonujemy liczne strome podjazdy i zjazdy. Prowadzi zarówno nie sprawiającymi większych trudności drogami żwirowymi, jaki i trudnymi do przebycia, nierzadko piaszczystymi drogami i dróżkami leśnymi. Dwukrotnie przecina rzekę Brzeźnicką Węgorzę. Będziemy mieli okazję podziwiać niepowtarzalne walory krajoznawcze i przyrodnicze Ziemi Łobeskiej i Pojezierza Drawskiego.

Serdecznie zapraszamy na łobeskie trasy rowerowe, żeby po przejechaniu móc ocenić i poznać piękno Ziemi Łobeskiej a także skalę trudności szlaku MTB.