Pomniki i Rezerwaty Przyrody

Przebieg trasy GPS – otwórz link

Łobez (0 km) – Unimie (4,4 km) – Zachełmie (7,6 km) – Meszne (9,8 km) – Strzmiele (11,1 km) – jezioro Piaski (19,0 km) – Karnice (22,0 km) – Karwowo (24,9 km) – rzeka Mielnica (32,9 km) – jezioro Chełm (35,6 km) – Łobez (41,0 km).

długość szlaku – 41 km (pętlowy)

Oznakowany kolorem zielonym.

            Szlak ma swój początek i koniec w Łobzie na Polanie Jahna. Dwukrotnie przecina Regę. Częściowo biegnie wspólnie ze szlakiem niebieskim. Przebiega przeważnie drogami polnymi i przecinkami leśnymi. Szczególnie atrakcyjny i użyteczny jest dla miłośników przyrody, poszukujących osobliwości natury oraz obiektów zabytkowych. Zaprowadzi nas do rezerwatu przyrody nad jez. Piaski. Będziemy mieli okazję podziwiać drzewa – pomniki przyrody, grodzisko wczesnosłowiańskie oraz dwór w Strzmielu.

0,0 km

ŁOBEZ, Polana Jahna. Przez 4 km odcinek trasy wspólny dla szlaku niebieskiego i zielonego. 1,2 km jedziemy wspólnie ze szlakiem czerwonym. Z polany wyjeżdżamy na drogę betonową i skręcamy w prawo. Opuszczamy miasto, na lewo mijamy ogródki działkowe, na prawo las.

0,8 km

Na lewo widzimy miejską oczyszczalnię ścieków. Szlak wiedzie skrajem lasu. Zjeżdżamy na drogę gruntową.

1,2 km

Po lewej stronie widoczna jest rzeka REGA. Mijamy mostek zwany „cygańskim”, przez który odchodzi czerwony szlak rowerowy prowadzący w kierunku jeziora Dybrzno (Miejskie).

Spotykamy Leśną Ścieżkę Edukacji Ekologicznej (szlak pieszy).

2,6 km

Kniewskie Błota (po lewej stronie) – leśne zarastające oczka wodne, zadziwiające bogactwem reliktowej roślinności torfowej, m.in. kwitnącym na biało bagnem zwyczajnym.

2,7 km

Leśne rozwidlenie dróg, szlak prowadzi zarówno w lewo, jaki i w prawo. Tutaj zamyka się pętla jaką zatacza trasa. Rowerzyści mogą dowolnie wybrać kierunek jazdy. Aby jechać zgodnie z opisem szlaku, zawartym w niniejszym przewodniku, należy skręcić w lewo.

3,0 km

Wjazd na szosę Łobez – Dobieszewo, skręcamy w lewo.

3,3 km

Most betonowy. Przekraczamy nim rzekę REGĘ. Otoczenie stanowią nisko położone łąki, które w okresie przedwiosennym bywają niekiedy zalewane.

3,9 km

Jezioro Moszczenica (Unimskie) – po lewej stronie. Droga gruntowa prowadzi (poza szlakiem) wzdłuż ściany drzew do kąpieliska oddalonego o 700 m z polem biwakowym. Rozstajemy się ze szlakiem niebieskim, który skręca w prawo na polną drogę. Jedziemy prosto, nadal asfaltem. Na prawo widzimy fermę drobiu.

4,4 km

UNIMIE, na początku wsi po prawej stronie mijamy boisko. 

4,8 km

We wsi przy przydrożnym krzyżu skręcamy w prawo na drogę gruntową. Na lewo widzimy niewielkie wzniesienie wzmocnione murem oporowym. Ongiś stał tam ryglowy kościół z XVIII w.

300 m dalej po lewej stronie szosy znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Skromna rezydencja ziemiańska z XIX w. otoczona jest starodrzewem. Za wsią przy drodze asfaltowej stoi pomnik przyrody – dąb bezszypułkowy Bartek. Wiek drzewa szacowany jest na ponad 300 lat. Obwód pnia tego sędziwego okazu wynosi 510 cm, a jego wysokość około 35 m. Aby dojechać do Bartka należy zjechać z trasy – 700 m od krzyża.

5,6 km

Jezioro Dobieszewo. Przed akwenem na lewo widoczny jest nasyp dawnej kolei wąskotorowej. W miejscu styku kolejki z jeziorem zlokalizowane jest grodzisko słowiańskie (Unimie) z VIII–X w. Obiekt nie jest rozpoznawalny w terenie. Przy krańcu jeziora na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo, na mniej uczęszczaną drogę. Jedziemy pod górkę przez pole.

6,5 km

Po lewej stronie spotykamy koliste jeziorko zwane przez miejscowych „Wieśkowe”. Podążamy przez las. Na napotkanym skrzyżowaniu (6,40 km) skręcamy w lewo.

7,2 km

Przekraczamy strumyk i skręcamy z drogi w lewo. Ścieżka prowadzi nas przez zabytkowy park podworski we wsi ZACHEŁMIE. Na lewo mijamy dawne stawy rybne zbudowane wzdłuż źródlanego cieku. To największy park wiejski w gminie Łobez – pow. 8,5 ha. Jadąc ścieżką, nieco pod górkę, trafiamy na największy skarb parku – pomnik przyrody, ogromną lipę Elizabeth o obwodzie ponad 700 cm, wysokości około 30 m. Orientacyjny wiek – 250 lat. Nieco dalej rośnie dostojny platan nazywany Dzidźka o obwodzie 380 cm i wysokości około 20 m. Orientacyjny wiek – 150 lat. Drzewo znajduje się na oryginalnym tarasie z murem oporowym z kamienia ciosanego.

7,6 km

Opuszczając park trafiamy na wiejskie skrzyżowanie. Droga na lewo prowadzi do Rekowa i Dobieszewa. My jedziemy na wprost, przez wieś brukowaną ulicą.

W okolicy Zachełmia rośnie wiele wiekowych drzew pomnikowych, w przewadze dębów.

8,4 km

Ze wzniesień za wsią, na prawo, oglądać można malownicze widoki na dolinę Regi. Jedziemy dalej brukiem, wzdłuż którego prowadzi wspaniała aleja lipowa. Ogromne, sędziwe lipy rosną wzdłuż 1,1 km drogi. Wokół rozciągają się pola.

9,8 km

MESZNE. Przy krzyżu skręcamy w lewo.

10,1 km

Wjeżdżamy na szosę Łobez – Nowogard (146), skręcamy w prawo. Rozpoczyna się długi zjazd (ponad 900 m) do wsi Strzmiele.

11,1 km

Wieś STRZMIELE. Na skrzyżowaniu (krzyżówka dróg 146 i 147) jedziemy prosto. Miejscowość położona jest w dolinie rzeczki Mielnica, przepływającej przez wioskę. Wieś o bogatej historii. W 1348 r. osada otrzymała prawa miejskie. Siedziba rodu Borków zwana była Wilczym Gniazdem. Zamek wzniesiony w średniowieczu został spalony przez Krzyżaków. Już w XVII w. Strzmiele praktycznie straciło charakter miejski.

11,60 km

Na terenie wsi znajduje się kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja. Zbudowano go w 1722 r. z czerwonej cegły w stylu barokowym. Powstał na fundamentach średniowiecznej świątyni. Jego ośmioboczna wieża zwieńczona jest dachem namiotowym. Od 1992 r. trwała odbudowa kościoła, na zasadzie rekonstrukcji. W pobliżu znajduje się lapidarium. Na wzgórzu za kościołem stoi dwór wzniesiony w XVI w., a przebudowany w późniejszych latach. Budowla zwana nowym zamkiem jest obiektem w stylu baroku pomorskiego. Dwór nakryty został dachem mansardowym. Wokół zauważyć można ślady fos i wałów. Tuż za dworem rośnie potężny dąb Maćko o obwodzie 605 cm, nazwany tak na cześć rycerza Maćka Borka.

11,8 km

Na krańcu wsi skręcamy w lewo na drogę żwirową. Początkowo jedziemy wśród pól, a następnie lasem. Niemalże prosto żwirówką jedziemy przez kolejne 6 km.

14,8 km

Szlak prowadzi nas nad Jezioro Głębokie (47 ha) – po lewej stronie. Jest tu kąpielisko z pomostem i polem biwakowym, wyznaczonym wśród lasu sosnowo-bukowego. Tereny te są bogate w runo leśne. Szlak prowadzi dalej żwirówką.

17,5 km

Linia wysokiego napięcia.

18,2 km

Rozwidlenie dróg wśród młodnika. Skręcamy w prawo, na mniej uczęszczaną drogę.

19,0 km

Jezioro Piaski (35 ha) – po lewej stronie. Nie wyznaczono nad nim miejsca do kąpieli. Dostęp do wody nadaje się dla wędkarzy. Akwen położony jest wśród lasów w dolinie rzeki Piaskowej. Po przeciwległej stronie jeziora (na północno-zachodnim jego brzegu) znajduje się biocentryczny, torfowiskowy REZERWAT przyrody Mszar nad Jez. Piaski (pow. 4,06 ha). Założony w 1976 r., powstał  dla ochrony torfowiska. Miejsce to bogate jest w rzadkie okazy flory i fauny. Ich nazwy wpisane są do Czerwonej Księgi Roślin i Zwierząt. Występuje tu między innymi rosiczka okrągłolistna, która jest rośliną owadożerną.

19,6 km

Leśne skrzyżowanie. W odległości 700 m drogą na lewo znajdują się granice rezerwatu. My skręcamy w prawo. Brukowana droga prowadzi pod górkę około 1 km. Dalej jedziemy wśród pól.

22,0 km

KARNICE. Polna droga odchodząca na lewo przed wsią prowadzi do wsi Dorowo. W polu po lewej stronie widoczny jest maszt telekomunikacyjny. Podążamy przez wieś.

Na lewo widzimy zniszczone budynki dawnego PGR-u. Po prawej stronie mijamy skromny pałac, a dalej kościół z 1894 r. pw. Matki Boskiej Królowej Polski z wyodrębnionym prezbiterium. Otacza go cmentarz.

22,40 km

Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Droga na prawo prowadzi do Smorawiny. Z Karnic do Karwowa podążamy śródpolną drogą asfaltową.

24,9 km

KARWOWO. Wieś położona na zachodnim, całkowicie zalesionym brzegu doliny Regi. Przed zabudowaniami na skrzyżowaniu łączymy się ze szlakiem niebieskim (dochodzi z prawej strony).

25,1 km

Skrzyżowanie. Na lewo na wzniesieniu stoi niewielki kościół ryglowy z 1777 r. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy świątyni stoi nowa, drewniana dzwonnica, o konstrukcji otwartej z dzwonem z XVI w. Na przeciwko kościoła znajduje się tzw. „zielona szkoła” (miejsce na ognisko, stoły, zadaszenia, plac do gry w siatkówkę), zbudowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa. Nasz szlak skręca w prawo. Na lewo mijamy dawny folwark, z wyróżniającym się okazałym ceglano-kamiennym budynkiem gorzelni. Pałac z XIX w. uległ zniszczeniu (pozostały jedynie fundamenty).

25,3 km

Z wioski zjeżdżamy piaszczystą drogą w dolinę Regi. Szlak wiedzie lasem mieszanym. Droga usytuowana jest w wąwozie.

25,8 km

Dojeżdżamy do leśnego rozwidlenia dróg. Stąd szlak niebieski wiedzie prosto, główną drogą. My skręcamy w prawo. W dalszym ciągu zjeżdżamy.

26,7 km

Dojeżdżamy do drogi żwirowej, skręcamy w prawo. Po lewej stronie w odległości 200 m położone jest jezioro Karwowo (33 ha). Jedziemy równolegle do jego brzegu. Kąpielisko zlokalizowane jest po przeciwnej stronie jeziora.

27,0 km

GRODZISKO słowiańskie Karwowo. Aby dotrzeć na teren dawnego grodu należy zboczyć z trasy i wjechać (wejść) w boczą drogę na prawo około 500 m pod górę.

Grodzisko zlokalizowane jest na wysokim, stromym brzegu doliny Regi. Są to pozostałości po obiekcie obronnym z VII-IX w. Ma ono czworoboczny kształt z zaokrąglonymi narożnikami. Do grodu od strony południowo-wschodniej przylegało podgrodzie. Imponujące rozmiary obiektu (około 2 ha) świadczą o tym, że był on siedzibą władcy plemiennego. Naturalne warunki obronne w postaci otaczających grodzisko głębokich i stromych wąwozów wzmocnione zostały przez fosę i wysokie wały. Sięgające do 8 m, są dziś jeszcze wyraźnie widoczne.

Na lewo odbiega zjazd nad jezioro Karwowo na parking dla wędkarzy.

My jedziemy lasem żwirową drogą aż do drogi asfaltowej.

29,9 km

Przejazd przez drogę asfaltową Łobez – Smorawina. Po prawej stronie wznoszą się Reskie Góry (pas wzniesień moreny czołowej).

31,1 km

Kolonia mrowisk. Unikalny zespół około 300 mrowisk na niewielkim obszarze leśnym.

31,5 km

Z prawej strony dochodzi szlak niebieski, który razem z naszym szlakiem wiedzie aż do jeziora Chełm. Las. Na prawo, w odległości 350 m, znajduje się jeziorko Jurkowo z polem biwakowym i dogodnym miejscem na odpoczynek.

31,6 km

            Przejazd przez bardzo ruchliwą szosę Łobez – Nowogard (nr 147). Jedziemy przez las, a dalej jego skrajem.

32,8 km

Znajdujemy się na polanie Wilcze Dęby. Przy skrzyżowaniu dróg rośnie 14 sędziwych dębów. Legenda wiąże to miejsce z faktem otrzymania przez Strzmiele praw miejskich w 1348 r.

32,9 km

Przekraczamy rzekę MIELNICA. Znajduje się tu miejsce odpoczynku. Do lat 50. XX w. istniała tu osada Cichowo. Mielnica przepływa przez jezioro Biały Zdrój, wpada do Regi. Rosnący tutaj potężny kasztanowiec Cichowo (obwód 4,4 m, wysokość około 35 m) uznany został za pomnik przyrody. Dalej jedziemy polem. Wzdłuż drogi rosną dęby.

33,5 km

Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg polnych. Skręcamy w lewo. Droga na wprost prowadzi do wsi Zachełmie. Po 400-metrowym odcinku wjeżdżamy w las.

35,6 km

Jezioro CHEŁM (7 ha). Otacza je las bukowo-sosnowy. Jezioro jest wyjątkowe ze względu na obecność lobelii jeziornej, unikalnej rośliny, objętej całkowitą ochroną. Bylina jest reliktem borealno-atlantyckim o białych lub błękitnych kwiatach dzwoneczkowatych. W Polsce występuje wyłącznie na Pomorzu Środkowym i Zachodnim. Ze względu na wartości florystyczne jezioro zasługuje na ochronę typu rezerwat.

Wyznaczono tu miejsce odpoczynku z zadaszeniami i ławami oraz możliwością rozpalenia ogniska. Szlak niebieski wiedzie prosto. My skręcamy w lewo pod ostrym kątem.

36,9 km

Jedziemy ścieżką przez łąki. Drewnianym mostkiem pokonujemy starorzecze, a następnie Regę. Nad rzeką znajduje się przystań kajakowa oraz miejsce biwakowe. Wjeżdżamy na drogę betonową. Ponownie spotykamy szlak niebieski (dochodzi z lewej strony), z którym podążamy aż do Łobza.

38,0 km

Przejazd przez szosę Łobez – Unimie, wjeżdżamy w las.

38,3 km

Leśne skrzyżowanie. Tutaj następuje zamknięcie pętli. Do Łobza wracamy tą sama drogą, którą zaczynaliśmy ten szlak.

41,0 km

ŁOBEZ. Szlak kończy się na Polanie Jahna.