Ścieżka Dydaktyczna

Ścieżka dydaktyczna, to trasa o długości 9,5 km łącząca elementy turystyki i rekreacji z edukacją ekologiczną. Ścieżka prowadzi przez park miejski oraz lasy i łąki, ciągnące się wzdłuż rzeki Regi aż po okolice Unimia i śródleśnego jez. Chełm. Początek trasy to Polana Jahna, zlokalizowana w dębowo-bukowym parku leśnym, u stóp zbocza zwanego „Łobeskimi Bieszczadami”, będącego fragmentem doliny Regi. Na szlaku znajduje się 17 stanowisk, które wyposażone są między innymi w tablice i gry edukacyjne, ławki, kosze oraz stojaki na rowery.

Wśród przystanków wyróżnić warto:

  • gospodarkę łowiecką z amboną myśliwską, paśnikiem i innymi budowlami ustawionymi na skraju lasu,
  • przystań kajakową nad Regą – pole namiotowe, dwa drewniane mostki przerzucane przez rzekę i starorzecze, stanowiące skrót nad jezioro Chełm,
  • leśną kotlinkę zwaną „piekiełkiem”, dawny niemiecki kort tenisowy i amfiteatr, tu znajduje się drewniana wiata z ławostołami i miejscem na ognisko.