Doliną Rzeki Regi

Przebieg szlaku GPS – otwórz link

Łobez (0,0 km) – Dalno (8,0 km) – Przyborze (10,4 km) – Poradz (14,4 km) – Karwowo (23,3 km) – Smorawina (26,6 km) – Strzmiele (29,0 km) – jezioro Chełm (33,4 km) – Łobez (38,2 km).

długość szlaku – 38,2 km (pętlowy)  

Oznakowany kolorem niebieskim.

Szlak ma swój początek i koniec w Łobzie na Polanie Jahna. Polana nazywana też powszechnie przez mieszkańców „patelnią”, zlokalizowana jest za cmentarzem miejskim w dębowo-bukowym parku leśnym, u stóp zbocza, będącego fragmentem doliny Regi. W tym miejscu rozpoczyna się także Leśna Ścieżka Dydaktyczna (szlak pieszy).

            Szlak ma za zadanie przedstawić niepowtarzalne walory krajoznawcze i przyrodnicze Ziemi Łobeskiej. Przez teren gminy Łobez przepływa rzeka Rega, która bierze swój początek na Pojezierzu Drawskim. Rzeka płynie malowniczą doliną o wysokich, stromych zboczach o wysokości do 50 m. Okolicę porastają lasy mieszane. Warto zwrócić uwagę na Wzgórze Lotniarzy w Przyborzu, które jest wspaniałym punktem widokowym. Okolice bogate są w zwierzynę łowną i runo leśne. W dolinie spotykamy jeziora, oczka wodne, starorzecza i torfowiska.

0,0 km

ŁOBEZ, Polana Jahna. Przez 4 km odcinek trasy wspólny dla szlaku niebieskiego i zielonego. 1,2 km jedziemy wspólnie ze szlakiem czerwonym. Z polany wyjeżdżamy na drogę betonową i skręcamy w prawo. Opuszczamy miasto, na lewo mijamy ogródki działkowe, na prawo las.

0,8 km

Na lewo widzimy miejską oczyszczalnię ścieków. Szlak wiedzie skrajem lasu. Zjeżdżamy na drogę gruntową.

1,2 km

Po lewej stronie widoczna jest rzeka REGA. Mijamy mostek zwany „cygańskim”, przez który odchodzi czerwony szlak rowerowy prowadzący w kierunku jeziora Dybrzno (Miejskie).

Spotykamy Leśną Ścieżkę Edukacji Ekologicznej (szlak pieszy).

2,7 km

            Leśne rozwidlenie dróg, szlak prowadzi zarówno w lewo, jaki i w prawo. Tutaj zamyka się pętla jaką zatacza trasa. Rowerzyści mogą dowolnie wybrać kierunek jazdy. Aby jechać zgodnie z opisem szlaku, zawartym w niniejszym przewodniku, należy skręcić w prawo.

3,0 km

            Przejeżdżamy przez drogę asfaltową Łobez – Dobieszewo i wjeżdżamy na drogę betonową. Na lewo ponad lasem wznosi się Góra Chełm (108,2 m n.p.m.). Po prawej stronie wzniesienia znaczące brzeg doliny Regi. Na wprost na prawo widoczne wyrobiska po dawnej żwirowni. Po 700 m na skrzyżowaniu skręcamy w lewo.

4,0 km

            Po lewej stronie znajduje się przystań kajakowa nad rzeką REGĄ i miejsce biwakowe. Przez rzekę i starorzecze przerzucono drewniane mostki. Tutaj rozłączamy się z zielonym szlakiem, który przecina rzekę.

            Szlak niebieski skręca w prawo, nie przecinając rzeki. Jedziemy nadal betonową drogą, wśród lasów i łąk. Po prawej stronie mijamy starorzecza. Wiosną po wezbraniu rzeki często dochodzi do zalania łąk i podtopienia drogi.  Malownicza, mająca pierwotny urok okolica.

6,4 km

            Przecinamy ruchliwą szosę Łobez – Nowogard (droga nr 147). Za szosą na lewo widać zespół magazynów suszarni zboża. Wjeżdżamy na drogę gruntową. Podążamy w stronę Dalna. Ten odcinek drogi jest dość trudny- szlak wiedzie po górę, droga jest piaszczysta.

8,0 km

            Dojeżdżamy do DALNA i skręcamy w lewo.

10,4 km

            PRZYBORZE. Pierwsze wzmianki w dokumentach pochodzą z XVI w. Wieś była lennem rycerskim rodu Borków. Ostatnim właścicielem wsi była rodzina Rorschneider.

            Szlak prowadzi w prawo za krzyżem – wyjazd na drogę asfaltową. Warto jednak w tym miejscu zjechać ze szlaku, skręcić w lewo i wjechać do Przyborza. Jedziemy główną wiejską drogą prosto i docieramy do ostatnich zabudowań. Po prawej stronie mamy zabytkowy obiekt – Dawny folwark wraz z krajobrazowym parkiem dworskim. Na końcu wsi, tuż za zabudowaniami, skręcamy w lewo w drogę gruntową. Po prawej stronie widzimy ścianę drzew – to cmentarz ewangelicki, założony w XIX w. Zachowało się tu sporo charakterystycznych dla poniemieckich cmentarzy krzyży –  najstarsze z lat 60 XIX w.                 Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko bluszczu pospolitego (w głębi cmentarza). Pnącza o grubości ramienia dorosłego człowieka oplatają drzewa, często wspinając się aż do samej korony. Jadąc prosto docieramy na Wzgórze Lotniarzy.

WZGÓRZE LOTNIARZY. Znajdujemy się na niezalesionym, stromym brzegu doliny Regi, który wznosi się do 50 m ponad poziom rzeki. Roztacza się stąd daleki widok na dolinę, lasy i łąki. Wzgórze stwarza dogodne, warunki do nauki i uprawiania lotniarstwa. Jadąc dalej dróżką prosto i skręcając w lewo mijamy miejsce na ognisko z ławkami (po prawej), zjeżdżamy w dół wśród sosen do leśnej drogi. Skręcamy w lewo i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów po prawej stronie mamy olbrzymi głaz narzutowy, będący pomnikiem przyrody. Głaz (obwód 9 m, szerokość 4,5 m) spoczywa w starym wyrobisku żwirowni 5 m na prawo od drogi.

            Wracamy ta samą drogą na szlak i dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 148, skręcamy w lewo na Płoty (pokonany dystans: 12,3 km).

14,4 km

            PORADZ. Wieś związana była z folwarkiem i zespołem dworsko-parkowym,   z którego zachował się dwuczęściowy park krajobrazowy. Stanowiła ona lenno rycerskie rodu Borków. Nad wsią góruje ceglany wiatrak holenderski z XIX w. o metryce średniowiecznej. Bryle nadano kształt ściętego stożka o wys. 14 m i średnicy 10 m. Ostatnim młynarzem przed 1945 r. był Franz Naatz. W pobliżu wsi odkryto podczas budowy drogi w 1855r. cmentarzysko kurhanowe z neolitu.

15,1 km

Mijamy przystanek autobusowy z oznakowaniem szlaku i skręcamy w drogę w lewo. Po prawej stronie mamy wiatrak holenderski.

16,4 km

Skręcamy w prawo w polną drogę.

18,8 km

Przejeżdżamy przez rzeczkę po betonowych płytach.

20,3 km

Przejeżdżamy przez drewniany most na rzece Redze. Zaczyna się trudny podjazd po górę, droga jest piaszczysta. Po pokonaniu trudnego piaszczystego odcinka trasy wjeżdżamy na drogę szutrową.

22,1 km

Dojeżdżamy do rozwidlenia. Po lewej stronie widać jezioro Karwowo.

Jezioro KARWOWO położone w dolinie Regi, w odległości 500 m od rzeki, to jedno   z najpiękniejszych jezior w gminie. Powierzchnia akwenu to około 35,9 ha, a maksymalna głębokość wynosi 4,5 m. Nad brzegiem znajdują się liczne kładki dla wędkarzy. Kąpielisko  z pomostem, zadaszeniami, miejscem na bezpieczne ognisko, leśnym parkingiem i polem namiotowym wytyczone zostało na wschodnim brzegu jeziora. Akwen otoczony jest malowniczym lasem bukowym, bogatym w zwierzynę i owoce runa leśnego.

            Szlak skręca w prawo w piaszczystą drogę wiodącą pod górę. To najtrudniejszy odcinek szlaku.

22,8 km

Szlak niebieski łączy się z zielonym i biegną razem do Karwowa.

23,3 km

KARWOWO. Wieś położona na zachodnim, całkowicie zalesionym brzegu doliny Regi. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w XIII w., gdy Warcisław III przekazał ją zakonowi cystersów. Od XVI w. stała się własnością Borków. Najbardziej wymownym świadkiem historii starej wsi jest niewielki kościół ryglowy z 1777 r. p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Za świątynią stoi otwarta drewniana dzwonnica z dzwonem z XVI w.

Skręcamy w lewo na drogę asfaltową. Po około 100 m, na skraju wsi docieramy do rozwidlenia dróg asfaltowych. Skręcamy w lewo, w kierunku Smorawiny i tu rozłączamy się ze szlakiem zielonym, który skręca w prawo do wsi Karnice. Wzdłuż naszej trasy spotykamy aleję klonową, kasztanową i dębową. Jedziemy drogą asfaltową aż do Smorawiny – początkowo między polami, dalej lasem.

26,6 km

SMORAWINA. Za przystankiem autobusowym i świetlicą (dawnym sklepem) skręcamy w prawo na drogę betonową. Po 200 m opuszczamy Smorawinę i jedziemy drogą gruntową. Rozpoczynamy 800-metrowy zjazd. 300 m za wsią wjeżdżamy w las.  

Zjeżdżamy leśną przecinką. UWAGA! Na skrzyżowaniu na skraju lasu szlak skręcał w lewo, lecz ta droga została zagrodzona i jest nieprzejezdna.

Jedziemy cały czas prosto do miejscowości Strzmiele.  W międzyczasie szlak niebieski ponownie połączył się z zielonym.

29,0 km

STRZMIELE. Wieś o bogatej historii. W 1348 r. osada otrzymała prawa miejskie. Siedziba rodu Borków zwana była Wilczym Gniazdem. Zamek wzniesiony w średniowieczu został spalony przez Krzyżaków. Już w XVII w. Strzmiele praktycznie straciło charakter miejski. Na terenie wsi znajduje się kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja. Zbudowano go w 1722 r. z czerwonej cegły w stylu barokowym. Powstał na fundamentach średniowiecznej świątyni. Jego ośmioboczna wieża zwieńczona jest dachem namiotowym. W pobliżu znajduje się lapidarium. Na wzgórzu za kościołem stoi dwór wzniesiony w XVI w., a przebudowany w późniejszych latach. Budowla zwana nowym zamkiem jest obiektem w stylu baroku pomorskiego. Dwór nakryty został dachem mansardowym. Wokół zauważyć można ślady fos i wałów. Tuż za dworem rośnie potężny dąb Maćko o obwodzie 605 cm, nazwany tak na cześć rycerza Maćka Borka.

            Dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 147 i skręcamy w lewo w kierunku Łobza.

29,6 km

Skręcamy w prawo w leśną drogę.

30,9 km

Przekraczamy rzekę MIELNICĘ. Do lat 50. XX w. istniała tu osada Cichowo. Mielnica przepływa przez jezioro Biały Zdrój, wpada do Regi. Rosnący tutaj potężny kasztanowiec Cichowo (obwód 4,4 m, wysokość około 35 m) uznany został za pomnik przyrody. Dalej jedziemy polem. Wzdłuż drogi rosną dęby.

Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg polnych. Skręcamy w lewo. Droga na wprost prowadzi do wsi Zachełmie. Po 400-metrowym odcinku wjeżdżamy w las.

33, 4 km

Jezioro CHEŁM. Akwen o powierzchni 8,89 ha i maksymalnej głębokości 1,9 m, zwraca uwagę ze względu na lobelię jeziorną. To unikalna roślina, najcenniejszy gatunek florystyczny gminy Łobez, objęty całkowitą ochroną. Lobelii, roślinie skąpożywnej, sprzyja oligotroficzny charakter jeziora (jezioro ubogie w substancje odżywcze z dobrze natlenioną wodą). Jezioro otoczone jest lasem sosnowo-dębowym. Nad brzegiem postawiono zadaszenia oraz wytyczono miejsce na bezpieczne ognisko.

Jedziemy prosto.

34,4 km

Wjeżdżamy na drogę asfaltową Łobez – Dobieszewo. Skręcamy w lewo w stronę Łobza. Na wprost mamy drogę gruntową do oddalonego o 700 metrów kąpieliska nad jeziorem Moszczenica, zwanym także Unimskie (pow. 10 ha). Na prawo widoczna jest ferma drobiu we wsi Unimie.

Przejeżdżamy przez most na rzece Redze. Wokół nisko położone łąki.

35,1 km

Przed ścianą lasu zjeżdżamy z szosy asfaltowej w prawo na drogę gruntową. Trafiamy do lasu.

Leśne skrzyżowanie. Tutaj następuje zamknięcie pętli. Do Łobza wracamy tą sama drogą, którą zaczynaliśmy ten szlak.

38,2 km

ŁOBEZ. Szlak kończy się na Polanie Jahna.