Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować skorzystaj z formularza poniżej i koniecznie zapoznaj się z klauzulą informacyjną umieszczoną pod nim . Pozdrawiamy 😉


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Łobez – Urząd Miejski w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@lobez.pl
  3. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
  5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.  
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacja Turystyczna

Hala Sportowo – Widowiskowa w Łobzie

ul. Orzeszkowej 7

73-150 Łobez

tel. +48 (91) 397 09 51

Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30